annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Visitor Messages

Comprimi
X
 
 • Filtro
 • Ora
 • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

 • Na sposób podej?cia do dzieci nie ma wp?ywu to, czy przedszkole jest publiczne, czy nie
  1 jak otworzy? prywatne przedszkole dotacje
  Jak szuka?am przedszkola w ka?dym pa?stwowym panie zawsze by?y niezbyt mi?e, jakby pracowa?y tam za kar?
  2 ile zarabia prywatne przedszkole
  Ponadto, w przedszkolu publicznym dochodz? op?aty za wy?ywienie (rozliczane odpowiednio w razie absencji malucha), komitet rodzicielski i zaj?cia dodatkowe, które nie ka?de przedszkole oferuje. W przedszkolu pa?stwowym jest na przyk?ad 25 dzieci i jedna ciocia d0 13, a druga po 13 pracuj?ce zgodnie z kart? nauczyciela. Po prostu fantastyczne przedszkole, a jest to ma?e miasto, odpowiednia dyrekcja z fantastyczn? wizj? i rewelacyjna kadra to podstawa.
  3 jak za?o?y? prywatne przedszkole krok po kroku
  Warto te? osobi?cie porozmawia? z dyrekcj? i nauczycielami. To jego podstawowa potrzeba emocjonalna, któr? zaspokajaj? rodzice i bliscy.
Attendi un attimo...
X